Επωνυμία ΙΚΕ: ΕΡΡΑΤΙΚ ΚΟΜΠΑΣΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Διεύθυνση ΙΚΕ: Ασπασίας 77, Χολαργός, 15561

Εταιρικό Κεφάλαιο: 10.000,00€

Ονοματεπώνυμο Εταίρου: Νικόλαος Καστρινάκης

Διεύθυνση Εταίρου: Βεντούρη 50, Χολαργός, 15561

Κεφαλαιακές εισφορές εταίρου: 10.000,00€

Ονοματεπώνυμο Διαχειριστή: Νικόλαος Καστρινάκης